Sąlygos ir taisyklės

Ši svetainė yra valdoma UADBB „Marsh Lietuva“ („Marsh“), kurios veiklą prižiūri ir reguliuoja Finansinių paslaugų institucija. Prašome atidžiai perskaityti šias sąlygas („Sąlygos“). Prisijungdami prie šios svetainės, Jūs sutinkate laikytis šių sąlygų ir „Marsh“ privatumo politiką. Jei Jūs nesutinkate laikytis šių sąlygų, Jūs neturėtumėte prisijungti ir naudotis šia svetaine.

Naudojimosi taisyklės

 1. Nors „Marsh“ dėjo visas įmanomas pastangas siekdama užtikrinti, kad šioje svetainėje informacija būtų atnaujinta paskelbimo metu, Jūs turėtumėte žinoti, kad „Marsh“ neprisiima jokios atsakomybės, jeigu informacija yra neišsami, netiksli ar pasenusi.

 2. Išskyrus atvejus, kurie aiškiai nurodyti šioje svetainėje, „Marsh“ nėra atsakinga už turinį, bet kokių tinklalapių naudojimą ar Jūsų siunčiamus ir gautus pranešimus.

 3. Visos esamos ir būsimos autorių teisės, prekių ženklų ir kitų intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su šia svetaine, yra suteiktos „Marsh“ ir jos licencijuotoms partnerėms. Jūs negalite įgyti jokių teisių į svetainę, išskyrus ribotą teisę naudotis svetaine laikantis šių sąlygų. Jūs sutinkate apsaugoti „Marsh“ ir jos licencijuotų partnerių nuosavybės teises ir nedelsiant pranešti „Marsh“ raštu (žemiau nurodyti kontaktiniai duomenys), sužinoję apie bet kokią neleistiną prieigą prie svetainės ar jos naudojimą, kuris pažeidžia nuosavybės teises.

 4. Jums leidžiama spausdinti ir atsisiųsti informaciją bei turinį iš šio tinklalapio tik savo asmeniniam nekomerciniam naudojimui arba nekomerciniam naudojimui Jūsų organizacijoje. Svetainės ar jos turinio dalių Jūs negalite siūlyti pardavimui arba parduoti ar platinti bet kokiomis priemonėmis. Jūs negalite bet kurios šios svetainės dalies padaryti prieinamos kaip kitos svetainės dalies, ar tai būtų nuoroda į internetą ar kitaip, nebent „Marsh“ raštiškai suteikė tokį leidimą. Jeigu norite kreiptis dėl leidimo, Jūs turite arba kreiptis elektroniniu paštu arba parašyti „Marsh“ (kontaktiniai duomenys žemiau) šiuos duomenis: (a) Jūsų vardas arba asmuo, atsakingas už kontaktus techniniais klausimais; (b) Jūsų įmonės pavadinimas; (c) Jūsų elektroninio pašto adresas ir telefono numeris ar asmuo, atsakingas už kontaktus techniniais klausimais; ir (d) interneto svetainės adresas (-ai) , kuriame (-iuose) bus rodoma nuoroda (-os) į pagrindinį puslapį. Jūs negalite naudoti „Marsh“ pavadinimo arba piktnaudžiauti „Marsh“ prekės ženklu visais atvejais. „Marsh“ prekinio ženklo naudojimas ar piktnaudžiavimas juo visais atvejais bus sprendžiamas tik „Marsh“ nuožiūra.

 5. Jūs negalite naudoti šios svetainės jokiems neteisėtiems tikslams. Jūs sutinkate, kad nesiųsite, nenaudosite, nekopijuosite, neskelbsite ar neleisite jokio turinio, kuris yra įžeidžiantis ar nepadorus, užgaulus, netinkamas ar pažeidžiantis bet kurio asmens privatumą. Jūs sutinkate nesiųsti neužsakytos bet kokios reklaminio pobūdžio informacijos, šlamšto ar panašios medžiagos arba bet kokių audio pranešimų, kurie gali kliudyti šios svetainės veiklai ar trukdyti kitiems lankytojams naudotis šia svetaine.

 6. „Marsh“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be įspėjimo padidinti, keisti, modifikuoti, sustabdyti arba visam laikui nutraukti visą ar bet kurią šios svetainės dalies veiklą ir apriboti arba uždrausti prieigą prie jos.

 7. Informacija, kurią mes gauname, bus laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista, išskyrus pagal mūsų Privatumo politiką ar Jūsų nurodymus.

  Vykdant įprastinę paslaugų teikimo veiklą mūsų klientams, informacija gali būti dalijamasi per „Marsh & McLennan Companies“ („MMC“) grupę ir ji gali būti naudojama tiek mokslinių tyrimų ir statistikos tikslais, tiek nusikaltimų prevencijai. Ji gali būti perkelta į bet kurią šalį, taip pat į ne Europos ekonominės erdvės šalis, bent dėl vieno iš šių tikslų ir sistemų administravimo. Ji taip pat gali būti naudojama siekiant suteikti mūsų klientams informaciją apie produktus ir paslaugas, kurios, mūsų nuomone, gali būti įdomios.

  Kai mūsų klientai pateikia mums informaciją su asmeniniais duomenimis (vardai, adresai arba kita informacija, susijusi su privačiais asmenimis), mes laikysime ir naudosime tuos duomenis, kad suteiktume bendrą draudimą ir kitas paslaugas tiems klientams, suvokdami, kad asmenys, su kuriais duomenys yra susiję, buvo informuoti apie priežastis (-tį) gauti duomenis ir tai, kad ji gali būti atskleista trečiosioms šalims, pavyzdžiui, MMC grupės bendrovėms.

 8. Jūs sutinkate atlyginti „Marsh“ bet kokias išlaidas, pretenzijas, nuostolius ir žalą (taip pat mokesčius už teisines paslaugas), kuriuos patyrė „Marsh“ dėl Jūsų piktnaudžiavimo šia svetaine arba dėl to, kad nesilaikėte šių sąlygų.

 9. Nors ši svetainė gali pateikti nuorodas į kitas svetaines, „Marsh“ nekontroliuoja tokių svetainių. „Marsh“ neprisiima atsakomybės už tikrumą ar už bet kokį turinį, ar bet kokios veiklos, atliktos tokiose svetainėse, saugumą. Jūsų naudojimasis tokiomis svetainėmis yra tik Jūsų rizika.
 10. Jei nesilaikysite šių sąlygų, „Marsh“ gali savo nuožiūra sustabdyti Jūsų prieigą prie šio tinklalapio ir atsisakyti suteikti Jums tolimesnę prieigą prie jo.

 11. Šia svetaine Jūs galite naudotis nemokamai, nesuteikiant jokių garantijų, nebent nurodyta kitaip, ir „Marsh“ neprisiima jokios atsakomybės Jums (išskyrus asmens sužalojimą ar mirties atveju, atsiradusius dėl neatsargumo, arba sukčiavimo atveju), ar sutarties, civilinės teisės pažeidimo (įskaitant neatsargumą) ar kitus atvejus, atsirandančius dėl situacijų, susijusių su šia svetaine. Jūsų vienintelė gynybos priemonė yra nutraukti naudojimąsi šia svetaine. „Marsh“ atsakomybė nebus ribojama mirties ar kūno sužalojimo atveju, tiesiogiai sukeltų „Marsh“ dėl neatsargumo.

 12. Šios sąlygos gali būti pakeistos „Marsh“ bet kuriuo metu. Jūsų naudojimasis šia svetaine po tokių pakeitimų yra Jūsų sutikimas su šiais pakeitimais.

 13. Šios sąlygos ir taisyklės ir šios svetainės turinys yra sudaryti pagal Anglijos teisę, kurios teismai turi išimtinę jurisdikciją.

 14. Visi klausimai ar pasiteiravimai, kurių Jūs turite, susijusių su šia svetaine arba susiję su „Marsh“, turėtų būti siunčiami per šią formą, arba galite mums rašyti adresu:

  UADBB „Marsh Lietuva“
  Olimpiečių g. 1-56
  09235 Vilnius
  Lietuva